អាហារូបករណ៍ UCLA/Fogarty Scholarship

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល សូមជំរាបជូនដំនឹងដល់ និស្សិតទាំងអស់ឲ្យបាន ជ្រាបថា លោកស្រី Janell Moore មន្រ្តីកម្មវិធី UCLA/Fogarty Project របស់សាកលវិទ្យាល័យ University of California, Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិក
នឹងមានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ នៅថ្ងទី ០៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ វេលាម៉ោង ១៤:០០ នៅសហសាលគោគធ្លោក បរិវេណទី​១ ស្តីពី៖

  1. របៀបនៃការដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ សម្រាប់កម្មវិធីខាងលើ
  2. ការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅ សាកលវិទ្យាល័យ
សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖ សូំទំនាក់ទំនងផ្នែកកិច្ចការនិស្សិត តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 077 901 109 ឬ Email: chandarithyos@uhs.edu.kh ។

Posted on: 07/31/2015 3:18:44 PM