អាហារូបករណ៌ថ្មី

...

Essential Skills in Medical Education (ESME) STUDENT Online course Organized by the Association for Medical Education in Europe (AMEE) Registration Fees: Sponsored by the UHS through “GHETS” funding (10 scholarships)

Essential Skills in Medical Education (ESME) STUDENT Online course Organized by the Association for Medical Education in Europe (AMEE) Registration Fees: Sponsored by the UHS through “GHETS” funding (10 scholarship...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្តល់អាហារូបករណ៍ របស់សាកលវិទ្យាល័យ Hiroshima នៃប្រទេសជប៉ុន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០២១

យោង៖ អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល និង សាកលវិទ្យាល័យ Hiroshima ប្រទេសជប៉ុនចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦។...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ International University of Health and Welfare (IUHW) ប្រទេសជប៉ុន

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ និង និស្សិតឆ្នាំទី២ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ ឲ្យបានជ្រាបថា៖...

Deusto International Tuning Academy (DITA) នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន ១០កន្លែងលើគម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល មួយខែ នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨

គម្រោងស្រាវជ្រាវនេះ ផ្តោតលើប្រធានបទណាមួយក្នុងចំណោម ៤ ប្រធានបទដូចខាងក្រោម៖1) Analysing And Evaluating The Impact Produced By The Tuning Projects at the level of particular higher education programmes/institutions/countries/regions; 2) Approaches To Learning, Teaching And Assessment Of Generic Compe...

ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំង៖ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨

ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំង៖ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ នេះ Les Bourses du Gouvernement Français (BGF) តាមរយៈស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជា នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតច្រើនជំនាញដល់និស្សិតកម្ពុជាប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង ឬ ភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំង ដែលក្នុងនោះក៏មានអ...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Sun Yat-Sen នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (ស.វ.ស) សូមជូនដំណឹងជូននិស្សិតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន នៃ "ស.វ.ស" ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ ឲ្យបានជ្រាបថា៖...

ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍កម្មសិក្សាគម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេលខ្លី នៅសាកលវិទ្យាល័យ Deusto នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ

ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍កម្មសិក្សាគម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេលខ្លី នៅសាកលវិទ្យាល័យ Deusto នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ។ គម្រោងស្រាវជ្រាវនេះ បេក្ខជនអាចផ្តោតទៅលើប្រធានបទមួយក្នុងចំនោមប្រធានបទ ៤ខាងក្រោម៖1) Analysing and evaluating the impact produced by the Tuning projects at the level of particular higher education programmes/institutions/countries/...

សេចក្តីជូនដំណឹងអាហារូបករណ៍មូលនិធិ A & H Fujimoto ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧

សំគាល់៖ និស្សិតដែលមានរាយមាន(ដូចក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង) ត្រូវអញ្ជើញមកចូលរួមការប្រជុំ(ឯកសណ្ឋាននិស្សិត)ជាមួយតំណាងមូលនិធិ នៅសហសាលព្រះខ័ន (ជាន់ទី០១អគារ M) ទីតាំងទី១ នៃស.វ.ស នាថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីវេលាម៉ោង០៨៖០០នាទីព្រឹក ខាងមុខនេះជាចំាបាច់។ ។...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ពាក្យសុំអាហាររូបករណ៏រយៈពេលខ្លីពីសាកលវិទ្យាល័យ Hiroshima នៃប្រទេសជប៉ុន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧។

អាហាររូបករណ៏រយៈពេលខ្លីពីសាកលវិទ្យាល័យ Hiroshima នៃប្រទេសជប៉ុន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧។...

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត ចំនួន ២២កន្លែង

ក្រសួងអប់រំនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យដែលជាសមាជិក ASEA-UNINET នឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត ចំនួន ២២កន្លែង តាមមុខជំនាញផ្សេងៗគ្នាដល់និស្សិតបរទេសមកពីប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ និងមីយ៉ាន់ម៉ា ទៅសិក្សានៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៧។- កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧-...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍សម្រាប់កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍របស់និស្សិត នៅប្រទេសជប៉ុន (Sakura Exchange Program in Science) ០៤កន្លែង

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (ស.វ.ស) សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតឆ្នើមលេខ ១ ដល់លេខ ៣ ដែលបានសិក្សានៅថ្នាក់ឆ្នាំទី៥ និងទី៦ របស់មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនៃ (ស.វ.ស) ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ ឲ្យបានជ្រាបថា៖...

អាហារូបករណ៏៖ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និង ថ្នាក់បណ្ឌិតទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល(ស.វ.ស) និងសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ាឡូសអ៊ិនជឺឡេស (University of California, Los Angeles - UCLA) សូមជូនដំណឹងជូនដល់មន្ត្រីរាជការ បុគ្គលិក និស្សិត ស.វ.ស ឲ្យបានជ្រាបថា៖ សាកលវិទ្យាល័យ UCLA នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្រ្ត (MS) - បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សុខភ...

អាហារូបករណ៏៖ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រកួតប្រជែង “ADB’s 50th Anniversary Essay Contest”

សម្រាប់ពត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទង៖ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០១០ ៧៤ ៧៤ ៦៣អ៊ីមែលៈ adb50essaycont@num.edu.khគេហទំព័រៈhttp://num.edu.kh/web/web/num/Pages?id=198...

អាហារូបករណ៏៖ ថ្នាក់បណ្ឌិត និង អនុបណ្ឌិត នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨

ឱកាសទទួលអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិត និង អនុបណ្ឌិត នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់Linkខាងក្រោមនេះ៖https://youthenvop.wordpress.com/2016/06/18/daad-scholarship-master...

អាហារូបករណ៏៖ FAIMER Distance Learning

Announcement: The Foundation for Advancement of International Medical Education and Research Distance Learning (FAIMER® DL) program offers health professions educators the opportunity to receive advanced training in all aspects of health professions education. The deadline for application is August 31, 2016, and course work wi...

អាហារូបករណ៏៖ ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតព័ត៌មានវិទ្យា

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង (ភ្ជាប់ជាមួយ) ឬ ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ http://ifi.vnu.edu.vn/fr/news/Nouvelles/Bourses-d-et...

អាហារូបករណ៍៖ ថ្នាក់បណ្ឌិត(ច្រើនកន្លែង) ទៅសិក្សានៅទីក្រុង Lyon/Grenoble ប្រទេសបារាំង។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានខិតប័ណ្ណដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ឬ ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ​ http://europeansepsisacademy.com/...

ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍៖ សាកលវិទ្យាល័យ Naresuan នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃផ្តល់អាហារូបករណ៍សម្រាបថ្នាក់បណ្ឌិតសម្រាប់កម្មវិធីអន្តរជាតិ "Doctor of philosophy Program in ASEAN Studies"

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះនិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល(ស.វ.ស)ឲ្យបានជ្រាបថា៖ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៦នេះ សាកលវិទ្យាល័យ Naresuan នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃនឹងផ្តល់អាហារូបករណ៏ជាច្រើនសម្រាបថ្នាក់បណ្ឌិតសម្រាប់កម្មវិធីអន្តរជាតិ" Doctor of philosophy Program in ASEAN Studies"។...

អង្គារមូលនិធិ ឌិ.ខេ.គីម កម្ពុជា នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់ និស្សិតក្រីក្រកម្ពុជា

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះនិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល(ស.វ.ស)ឲ្យបានជ្រាបថា៖ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ អង្គការមូលនិធិ ឌី.ខេ.គីម កម្ពុជា នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិក្រីកម្ពុជាដែលរៀនពូកែ......

ព័ត៌មានអាហារូបកណ៏របស់ La Bourse d’excellence Françoise Barré-Sinoussi

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះនិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល (ស.វ.ស) ឱ្យបានជ្រាបថា៖ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៦ ២០១៧ La Bourse d’excellence Françoise Barré-Sinoussi បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ “Master 2 de Santé Publique Internationale d’excellence Françoise Barré-Sinoussi” ទៅសិក្សានៅ Institut de Santé Publique de l’épidémiologi...

ព័ត៌មានអាហារូបករណ៏ របស់ The Endeavour Scholarships and Fellowship

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះមន្រ្តីរាជការ បុគ្គលិក និង និស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល (ស.វ.ស) ឱ្យបានជ្រាបថា៖ រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី តាមរយៈកម្មវិធី The Endeavour Scholarships and Fellowship បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ច្រើនកម្រិត និងច្រើនឯកទេសផ្សេងៗគ្នា សម្រាប់ការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ក្នុងឆ្នាំ២០១៧។ រាល់ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងស...

សេចក្តីជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងបទបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអាហារូបករណ៏ MEXT របស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុន

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះមន្ត្រីរាជាការ បុគ្គលិក និង និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា៖...

សេចក្តីជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧

យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ បានចាប់ផ្តើមបើកដំណើរការហើយ។ និស្សិតស.វ.ស ដែលចាប់អារម្មណ៍ អាចស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍នេះ និង ទាញយកបែបបទមកបំពេញតាមរយៈគេហទំព័រ៖http://www.ambafrance-kh.org/Bourses-du-Gouvernement-Francais-Appel-a-candidatures-2016-2017 សំគាល់៖...

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល “ស.វ.ស” ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Australia Awards

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល “ស.វ.ស” ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ ស .វ.ស សហការជាមួយនឹង Australia Awards Office នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Australia Awards សម្រាប់និស្សិតក្នុងការបន្តការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៅប្រទេសអូស្រ្តាលី។ + កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១១...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាឡូសអិនចឺឡេស (UCLA) សហរដ្ឋអាមេរិក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាឡូសអិនចឺឡេស (UCLA) សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងកម្មវិធី៖Certificate Programme in EpidemiologyUCLA/UHS Cambodia HIV/AIDS Training Program in Data Management & Analysis...

ព័ត៌មានអាហារូបករណ៏ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡងដ៍

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនមន្ត្រីរាជការ និង និស្សិតមហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល "ស.វ.ស" ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា៖ មហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡងដ៍ នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍កម្មវិធី The IDCMR Scholarship ដែលមាន៖ -Ph.D Degree Program and Master's Degree Program Academic សម្...

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះមន្រ្តីរាជការនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត សុខាភិបាល “ស.វ.ស” ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ៖ SEAMEO TROPMED ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់មន្រ្តីកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះមន្រ្តីរាជការនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល “ស.វ.ស” ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ៖SEAMEO TROPMED ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់មន្រ្តីកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ ទៅសិក្សានៅ...

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនមន្រ្តីរាជការនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត សុខាភិបាល “ស.វ.ស” ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ អង្គការ KOIKA នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់មន្រ្តីសុខាភិបាលថ្នាក់ Master’s Degree Courses in Governance Sector and Master’s Degree in Health System Strengthening សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះមន្រ្តីរាជការនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល “ស.វ.ស” ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ៖អង្គការ KOIKA នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់មន្រ្តីសុខាភិបាលថ្នាក់ Master’s Degree Courses in Governance Sector and Master’s Degree in Health System Strengthening សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ទៅសិក្សានៅសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉...

សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះមន្រ្តីរាជការនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល “ស.វ.ស” ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ៖រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអូស្រ្តាលី នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ឆ្នាំ២០១៧

រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអូស្រ្តាលី នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ឆ្នាំ២០១៧ ដល់មន្រ្តីកម្ពុជាដើម្បីទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្រ្តាលី។ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖http://www.australiaawardscambodia.org/ឬ នៅ ACE ទួលទំពូង #១៦៧ ផ្លូវ១៦៣ ជ្រុង ផ្លូវ៤៨០ ផ្សារដើមថ្កូវ ខ័ណ្ឌច...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េ(KOICA)

+ University: The Graduate School of Hanyang University + Course title: Master’s Degree Program in Global Health & Development + Submission Deadline: Feb. 29, 2016 (17:00 local time) + Eligible Applicants: Officials from MoH, UHS, National Hospitals, National Institute of Public Health, PHD and RTCs...

ព័ត៌មានអាហារូបករណ៏ទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃ

សាកលវិទ្យាល័យ Saranaree University of Technology ព្រះរាជាណាចក្រថៃផ្តល់អាហារូបករណ៍ SUT-Ph.D Scholarship for ASEAN year 2016ទាក់ទងនឹងជំនាញមួយចំនួនដូចជា Biochemistry, Chemistry, Environmental Biology, Microbiology...

Essential skills in Medical Education (ESME) STUDENTS Online course

Essential Skills in Medical Education (ESME) STUDENTS Online course Organized by the Association for Medical Education in Europe (AMEE) Students’ engagement in teaching/training is nowadays recognized as a powerful way to improve the adoption of “Best-Evidence Medical Education” (BEME). The « ESME Student Online course » of t...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី "វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីស្តីពី Environmental Toxicology" របស់ស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រ ថៃឡង់ ប្រចាំនៅកម្ពុជា។

+ ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់ Website: http://www.cri.or.th/en/ac_actcalendar.php+ Link សម្រាប់ Download ទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យ៖http://www.cri.or.th/en/download/tc_application_form.p...

អាហារូបករណ៍ UCLA/Fogarty Scholarship

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល សូមជំរាបជូនដំនឹងដល់ និស្សិតទាំងអស់ឲ្យបាន ជ្រាបថា លោកស្រី Janell Moore មន្រ្តីកម្មវិធី UCLA/Fogarty Project របស់សាកលវិទ្យាល័យ University of California, Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ នៅថ្ងទី ០៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ វេលាម៉ោង ១៤:០០ នៅសហសាលគោគធ្លោក បរិវេណទី​១ ស្...