The Prince Mahidol Award foundation ឆ្នាំ២០១៨ បានបើកឱកាសជូនអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងការដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើស អ្នកស្រាវជ្រាវឆ្នើមដែលមានស្នាដៃក្នុងកិច្ចស្រាវជ្រាវផ្សេងៗហើយបានរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ដល់ការប្រសើរឡើងនៃសង្គម។

By: Media | Posted on: 05/04/2018 3:51:54 PM