ថ្ងៃសុក្រ ៣ កើត ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ៤ កើត ខែបឋមសាធ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលបានចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៌សាកលវិទ្យាល័យនៃទិវាជាតិអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈរៀបចំដោយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៅកោះពេជ្រក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។ ការតាំងពិព័រណ៌ស.វ.សនេះមានការចូលរួមពីមន្រ្តីបុគ្គលិក និងនិស្សិតស.វ.សផ្នែកសុខភាពសាធារណៈក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ជាពិសេសអំពីសារៈសំខាន់នៃផ្នែកសុខភាពសាធារណៈដល់សិស្សដែលកំពុងត្រៀមចូលរៀនក្នុងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា។

Posted on: 06/19/2018 2:52:58 PM