សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលបានរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្វ័យវាយតម្លៃក្នុងការត្រៀមលក្ខណ:សម្រាប់វាយតម្លៃការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំលើគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា

ពិធីនេះបានប្រារព្ឋទៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យ សាផុន វឌ្ឍនៈ សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល និង ឯកឧត្តម ប៉ែន ស៊ីថុល អគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា។ ជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះផងដែរមនជាអាទិអស់លោកសាស្ត្រាចារ្យព្រឹទ្ធបុរស នាយក ប្រធានការិយាល័យ ប្រធានផ្នែក និងមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាន ជាច្រើនរូបទៀត។សិក្ខាសាលានេះបានដំណើរការពិភាក្សាទៅរយះពេល២ថ្ងៃ គឺនៅថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ នៅខេត្តព្រះសីហនុ។

Posted on: 2015-06-19 19:40:08