ថ្ងៃ ពុធ ១០ រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំរកា ព.ស.២៥៦១ ត្រូវ​នឹង ថ្ងៃទី ១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ Dr. Bouthavong Phengsisomboun, Deputy Director of Department of Health Professional education, Ministry of health Lao (PDR) បានដឹកនាំប្រតិភូ​នៃ​ក្រសួងសុខាភិបាល និងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ​អញ្ជើញមកពីសាធារណរដ្ឋ​​ប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិត​ឡាវ

Posted on: 12/15/2017 8:40:56 AM