ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ និស្សិតស.វ.សចំនួន៧ នាក់បានចូលរួមសហការរៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម និងបានបរិច្ចាគឈាមក្នុងកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងមិនគិតកម្រៃដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ព្រមទាំងវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការរបស់ក្រសួង

សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះនិស្សិតស.វ.សទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រសកម្មភាពបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងមិនគិតកម្រៃដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺដែលកំពុងត្រូវការឈាមសង្គ្រោះជីវិត។

Posted on: 09/29/2017 8:36:14 AM