ថ្ងៃទី​១០ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៧​ វេលាម៉ោង​២រសៀល​ តាមរយៈការបន្តផ្ទាល់​ skype ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ និង​ និស្សិតមហាវិទ្យាល័យ​ទន្តសាស្ត្រ​បានចូលរួម​អបអរសាទរពិធីបញ្ចប់​ការ​សិក្សា​របស់និស្សិតទន្តសាស្ត្រ​ ​៣​រូប​ ដែល​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​នៅ​ សាកលវិទ្យាល័យ​Hiroshima ប្រទេសជប៉ុន​។​

និស្សិតទាំងបីរូបនោះរួមមាន៖
១.​ ហាំង​ សីុ​វមេង​ សិក្សារយៈ​ ៤​ ឆ្នាំ​
២.​ ទុយ​ ដាវីន​ សិក្សារយៈពេល​៦ខែ​
៣.​ ប៊ូច​ រ័ត្ន​ពិសិដ្ធ​ សិក្សារយៈពេល​ ៦ខែ​
សូមបញ្ជាក់ថា​ និស្សិតទាំងបីរូបបានទទួលអាហារូបករណ៍នេះ​ គឺតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យ​ Hiroshima​ និង​សវស​ ដែលបានបញ្ជូននិស្សិតទៅបន្តការសិក្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

Posted on: 08/13/2017 9:25:47 AM