ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង៨ព្រឹក នៅសហសាលនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ទីតាំងទី២ (សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ ) មានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលផ្នែកទ្រឹស្តី និង អនុវត្តន៏គ្លីនិក ផ្នែកព្យាបាលដោយចលនា

ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង៨ព្រឹក នៅសហសាលនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ទីតាំងទី២ (សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ ) មានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលផ្នែកទ្រឹស្តី និង អនុវត្តន៏គ្លីនិក ផ្នែកព្យាបាលដោយចលនា។ 

សិក្ខាសាលានេះប្រព្រិត្តទៅរយះពេល០៣ថ្ងៃ ដោយមានសិក្ខាកាមចូលរួម ជាមន្ត្រី សវស , មជ្ឈមណ្ឌលស្តារនិតិសម្បទា , មន្ទីរពេទ្យ នានា សរុប ២៧រូប និងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ មូលនិធិសឹង្ហបូរី (SIF)។ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាមានលោកសាស្ត្រាចារ្យជំនួយ អៀម សុផល នាយកសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ តំណាងឯកឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការ នៃ ស វ ស ។

Posted on: 03/05/2017 11:09:25 AM