នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលមានជំនួបរវាង ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យ សាផុន វឌ្ឍនៈ សកលវិទ្យាធិការនៃ "ស.វ.ស" ជាមួយនឹង លោក រ៉ូម៉ាន់ ផារ៉ាម៉ូនូវ ប្រធានបេសកកម្មថ្មីរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហម

លោក រ៉ូម៉ាន់ ផារ៉ាម៉ូនូវ ប្រធានបេសកកម្មថ្មីរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមបានដឹកនាំក្រុមការងារ អញ្ជើញមកសម្តែងការគួរសម និង ប្រជុំពិភាក្សាការងារ ជាមួយឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យ សាផុន វឌ្ឍនៈ (HE. Prof. SAPHONN Vonthanak) សាកលវិទ្យាធិការនៃ ស.វ.ស។

ជំនួបនេះបានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល។

Posted on: 01/26/2017 3:08:01 PM