ថ្ងៃទី១៣ ដល់១៦ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៦ និស្សិតឆ្នើមថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បន្តទៅបរិញ្ញាបត្រ គិលានុបដ្ឋាក នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល "ស.វ.ស" ចំនួន ៦រូប រួមនឹងគ្រូដឹកនាំ១រូប បានទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាធារណះរដ្ឋកូរ៉េ។

ទស្សនកិច្ចនេះមានគោលបំណងស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីសិក្សា ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៏ និង បង្កើនចំណេះដឹង ផ្នែកទ្រឹស្ត្រី និង អនុវត្តន៏ នៅសាកលវិទ្យាល័យ និង មន្ទីរពេទ្យមួយចំនួននៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ។
សូមជម្រាបថា ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាផ្នែកមួយ នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង ស.វ.ស ជាមួយ សាកលវិទ្យាល័យ EWHA។

Posted on: 11/16/2016 9:47:55 PM