ក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៥-២០១៦ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ឯកឧត្ដមវេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល បានផ្តល់កិត្តិយសប្រគល់ "ប័ណ្ណសរសើរ" ជូនចំពោះនិស្សិតជ័យលាភីរៀនពូកែប្រចាំឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥ ទាំងអស់

ក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៥-២០១៦ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ឯកឧត្ដមវេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល បានផ្តល់កិត្តិយសប្រគល់ "ប័ណ្ណសរសើរ" ជូនចំពោះនិស្សិតជ័យលាភីរៀនពូកែប្រចាំឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥ ទាំងអស់នៃមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្ត មហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្រ្ត សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត និង ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ នៃ ស.វ.ស។

Posted on: 12/14/2015 11:50:25 AM