ពិធីបើកឆ្នាំសិក្សាថ្មី របស់ ស.វ.ស & EWHA សម្រាប់ថ្នាក់បន្តពីកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងទៅបរិញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋាក ជំនាន់ទី២ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥ នៅសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត នៃ ស.វ.ស។

ពីធីដ៏មានអត្ថន័យនេះ អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពពីសំនាក់ឯកឧត្តមសាស្រ្តាចារ្យ សាផុន វឌ្ឍនៈ សាកលវិទ្យាធិការនៃ ស.វ.ស និង ដំណាងសាកលវិទ្យាល័យ EWHA Womans University នៃសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ ជាមួយនឹងវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមពីសំនាក់លោកនាយក នាយករង មន្រ្តីរាជការ និង និស្សិតជាច្រើនរូបទៀត។
នេះគឺជាភស្តុតាងមួយថ្មីទៀត បង្ហាញអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសវសជាមួយនឹងដៃគូរអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ ក្នុងការបណ្ទុះបណ្តាលនិស្សិតសវស។

Posted on: 08/06/2015 9:10:48 PM