នាព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីការជួបសំណេះសំណាងជាមួយនិស្សិតស.វ.ស ទទួលជ័យលាភីក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិ ICDMR សាស្រ្តាចារ្យ សាផុន វឌ្ឍនៈ សាកលវិទ្យាធិការនៃ ស.វ.ស និង ថ្នាក់ដឹកនាំមហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្រ្ត បានអញ្ជើញទស្សនា Poster ដែលនិស្សិត ស.វ.ស បានរៀបចំដាក់បង្ហាញក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិ IDCMR។

សូមជម្រាបជូនថា សន្និសីទអន្តរជាតិ IDCMR បានប្រារព្ឋទៅនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ កាលពីថ្ងៃទី ៧-៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥។

Posted on: 2015-07-22 02:29:09