សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី សិក្ខាសាលាអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសជីវម៉ូលេគុលក្នុងបាក់តេរីយ៉ូគ្លីនិក

- វាគ្មិន/Intervenant:  Pr.Jean Freney, Professeur de Bacteriologie de l' University Claude Bernad Lyon1

- កាលបរិច្ជេទ/ Date: 16/ Janvier / 2016
- ពេលវេលា/Temp: 13 to 15PM/ ពីម៉ោង ១៣ៈ០០ ដល់ម៉ោង ១៥ៈ០០ នាទីរសៀល
- ទីកន្លែង/Venue: សហសាល សាស្ត្រចារ្យ មី សាមីឌី ជាន់ទី៩ អគារសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន (អគារទី៣) នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល។

Posted on: 01/16/2017 8:48:53 AM