សេចក្តីជូនដំណឹង៖ សូមជម្រាបជូនដំណឹងចំពោះមន្ត្រីរាជការ បុគ្គលិក និង និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល "ស.វ.ស" ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា៖......

ដោយមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីលោកជំទាវ ឡោក ខេង អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញ ក្រុមហ៊ុនវ៉ែនតាអាយឃែរ និង ESSILOR ស.វ.ស នឹងសហការរៀបចំកម្មវិធី "ភ្នែកភ្លឺល្អ កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍" ......

Posted on: 01/10/2017 3:52:54 PM