សេចក្តីជូនដំណឹង៖ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនឹងមានកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងអត្ថបទស្រាវជ្រាវពានរង្វាន់គីណាល់ឆ្នាំ២០១៦

សូមជម្រាបជូនដំណឹងចំពោះនិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល(ស.វ.ស)ឲ្យបានជ្រាបថា៖
សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សហការជាមួយសហការជាមួយសហគ្រាសផលិតឱសថ P.P.M នឹងរៀបចំ
សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសស្តីពី កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងអត្ថបទស្រាវជ្រាវពានរង្វាន់គីណាល់ឆ្នាំ២០១៦ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែកក្តដា
ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង១៤ៈ០០ នាទី នៅសាលគោកធ្លក នៃស.វ.ស។

Posted on: 07/18/2016 4:24:52 PM