សេចក្តីជូនដំណឹង ទាក់ទងនឹងការអញ្ជើញចូលរួមក្នុង​ពិធីប្រគល់​សញ្ញាបត្រ ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល​ (ស.វ.ស​) សូមអញ្ជើញ​​និស្សិត​ ​ជ័យលាភីគ្រប់ជំនាញបញ្ចប់​ការសិក្សាដោយជោគជ័យ​នៅសាកលវិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ​​​ ដែលបានដកសញ្ញាបត្ររួច ហើយបានបញ្ជាក់ថាអាចចូលរួម​​ក្នុង​ពិធីប្រគល់​សញ្ញាបត្រ ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ សូមមកទទួល​​បណ្ណ​ចូលរួម​ តាមការណែនាំដូចក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង

Posted on: 08/31/2017 8:38:19 AM