សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រកួតក្រោមប្រធានបទ “Microsoft Office Specialist World Championship 2015”

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល "ស.វ.ស" សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតស.វ.សទាំងអស់ជ្រាបថា៖ក្រុមហ៊ុន IIG Education Cambodia រៀបចំការប្រកួត Microsoft Office Specialist World Championship 2015 ខាងលើជ្រើសរើសតំណាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមការប្រកួតជើងឯកផ្តាច់ព្រ័ត្រពិភពលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០១៥នេះ។
+ លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួម៖ 
អាយុយ៉ាងច្រើន២២ ឆ្នាំ និងមានជំនាញ MS World ឬ MS Excel ឬ MS PowerPoint ហេតុដូចនេះ ចំពោះនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលដែលចាប់អារម្មណ៏សូមទាក់ទងមកផ្នែកកិច្ចការនិស្សិតដោយផ្ទាល់នៅបន្ទប់ M109 រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឬតាមទូរស័ព្ទលេខ០៧៧៩០១១០៩។ ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការចុះឈ្មោះគឺនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥វេលាម៉ោង១៧.០០ល្ងាច។

Posted on: 2015-04-20 03:55:30