ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល៖ "យើងកំពុងតែចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ រួមនឹងយុទ្ធនាការផ្តល់ថ្នាំបង្ការបន្ទាន់ ដើម្បីបញ្ឈប់ការចម្លងជំងឺកញ្ជ្រឹល ដើម្បីការពារប្រជាជនកម្ពុជា"

ប្រសាសន៍ខាងលើនេះ ត្រូវបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមរវាងក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោក និង អង្កការមូលនិធិកុមារសហប្រជាជាតិ៖ "ជំងឺកញ្ជ្រឹលបានកើតឡើងមួយករណី ក្រោយពេលជម្ងឺនេះ ត្រូវបានលុបបំបាត់កន្លងមក”។

Posted on: 10/16/2015 9:02:33 AM