ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល៖ "យើងកំពុងតែចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ រួមនឹងយុទ្ធនាការផ្តល់ថ្នាំបង្ការបន្ទាន់ ដើម្បីបញ្ឈប់ការចម្លងជំងឺកញ្ជ្រឹល ដើម្បីការពារប្រជាជនកម្ពុជា"។

Posted on: 10/09/2015 1:50:31 PM